V jednej ex vivo / in vitro štúdii (pokusy, ktoré sa vykonávajú na časti živočíšneho organizmu), bol močový patogén  – kmeň E. coli izolovaný z infikovaných pacientov a  následne kultivovaný. Keď bola E. coli v prítomnosti berberin sulfátu kultivovaná po dobu 18  hodín, syntéza bakteriálnych bičíkov bola úplne spomalená (obrázok 1). Žiadne iné bakteriálne proteíny sa nezdali byť poškodené.1 

Niektoré štúdie ukázali, že berberin sulfát tiež spomaľuje schopnosť Streptococcus pyogenes (streptokok skupiny A, ktorý spôsobuje ochorenie ako angína, šarlach, hnisavý zápal kože…) infikovať hostiteľské bunky.2

Antimikrobialny účinok berberinu

Nepriame vplyvy berberinu na infekciu močových ciest súvisia s tým, že E. coli je často výsledkom bakteriálnej migrácie z gastrointestinálneho (črevného) traktu. Liečba črevných ťažkostí(infektov) spojená s E. coli, môže nepriamo ovplyvniť možnosť vzniku močových infektov.

V klinickej štúdii s enterotoxickým E. coli (inkubácia 9–12 hodín) sa zaznamenalo u pacientov s hnačkou, čo užívali berberin sulfát, už počas ôsmich hodín po užití, výrazný pokles v objeme stolice v porovnaní so skupinou pacientov, ktorí užívali placebo. Pokles pretrvával po celé 24-hodinové obdobie sledovania (48% pokles; p <0,05).3

V predklinických štúdiách na zvieratách (u myší, králikov,4 a prasiat5) na E. coli-indukovanú hnačku preukázal berberin antisekretorický účinok (potláčajúci produkciu hlienov). Úspešnou liečbou črevnej dysbiózy  za pomoci antimikrobiálneho a antisekréčneho účinku, môže byť berberin použitý ako účinná prevencia následných infekcií močových ciest.

V in vitro štúdii s berberinom bolo zistené, že spomaľuje rast H. pylori (Helicobacter pyroli – spôsobuje chronickú gastritídu,…).6 Podľa zahraničnej štúdie podávanie 300 mg berberinu trikrát denne po dobu šiestich týždňov malo za následok potlačenie rastu H. pylori približne u 40% pacientov s peptickým vredom.

Berberin sa v tradičnej medicíne používa  na liečbu mykotických (plesňových) infekcií spôsobenú hubami a kvasinkami od systémových, chronických, či recidivujúcich lokálnych napadnutí hubou a kvasinkových infekcií (spôsobených candida albicans) až po napadnutie čriev a vnútorných orgánov kvasinkami (kandidóza).

Berberin sa používa pri ústnej kvasinkovej infekcii, vaginálnej kvasinkovej infekcii (zápal pošvy) a mužskej kvasinkovej infekcii. Taktiež sa používa ako doplnok k liečbe črevných ťažkostí spojených s candida albicans a pri celotelovom premnožení kvasiniek (kandidóza), vrátane syndrómu dráždivého čreva (IBS), syndrómu deravého(priepustného) čreva, infekcii črevnými parazitmi a infekcii črevnými baktériami.

Pri lokálnej aplikácii berberinu na pokožku (v podobe masti, krému alebo tonika) sa využíva na boj proti širokému spektru mykotických ochorení (plesne, huby, kvasinky).

 

V kombinácii s mentolom a jeho chladivým účinkom uľavuje od svrbenia a pálenia pokožky, ktoré sú následkom mykotického ochorenia.

Sun D, Abraham SN, Beachey EH. Influence of berberine sulfate on synthesis and expression of Pap fimbrial adhesin in uropathogenic Escherichia coli.Antimicrob Agents Chemother 1988;32:1274-1277.

Sun D, Courtney HS, Beachey EH. Berberine sulfate blocks adherence of Streptococcus pyogenes to epithelial cells, fibronectin, and hexadecane. Antimicrob Agents Chemother 1988;32:1370-1374.

Rabbani GH, Butler T, Knight J, et al. Randomized controlled trial of berberine sulfate therapy for diarrhea due to enterotoxigenic Escherichia coli and Vibrio cholerae. J Infect Dis 1987;155:979-984.

Sack RB, Froehlich JL. Berberine inhibits intestinal secretory response of Vibrio cholerae and Escherichiacoli enterotoxins. Infect Immun 1982;35:471-475.

Zhu B, Ahrens FA. Effect of berberine on intestinal secretion mediated by Escherichia coli heat-stable enterotoxin in jejunum of pigs. Am J Vet Res 1982;43:1594-1598.

Hu FL. Comparison of acid and Helicobacter pylori  in ulcerogenesis of duodenal ulcer disease. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 1993;73:217-219, 253

berberin, črevné baktérie, E.coli, mykóza, pálenie pokožky, svrbenie pokožky, syndróm deravého čreva, syndróm dráždivého čreva