Dôsledkom  SIBO je znížená schopnosť organizmu produkovať kyselinu chlorovodíkovú ( kyselina soľná), čo zhoršuje trávenie, a ďalšie baktérie sa dostanú do tenkého čreva ako dôsledok zoslabnutého chlorovodíkového blokovania.

Dychový test na SIBO

je bezbolestný, dychový, test ktorým možno diagnostikovať bakteriálne prerastanie v tenkom čreve na základe stanovenia koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu.

Vplyvom SIBO  a dôsledkom bakteriálnych činností v tenkom čreve ( časť plynov sa prechodom cez črevá, dostane do krvného obehu a odtiaľ do pľúc)  sa metán a vodík  vo veľkom množstve vyskytne vo vydychovanom vzduchu, ktorý sa vhodným prístrojom  dá merať. Štandardný diagnostický postup je, že pacientovi lekár dá vypiť laktulózu, z ktorej, ak má pacient SIBO, po prechode do tenkého čreva, začne vznikať plyn. 

Kde sa môžem dať vyšetriť?

Vyšetriť sa môžete dať aj v renomovanom imunologickom centre ImunoVital